Một số chính sách tiếp nhận người lao động tạm thời tại Canada

Đánh giá tác động thị trường lao động (LMIA) có thời hạn được lâu hơn

Đánh giá tác động thị trường lao động (LMIA) là tài liệu mà người sử dụng lao động ở Canada cần phải có trước khi công dân nước ngoài có thể nộp đơn xin giấy phép lao động thông qua Chương trình Lao động tạm thời (TFW). Mục đích của LMIA là đảm bảo rằng việc nhập cảnh của người lao động nước ngoài sẽ không có tác động tiêu cực đến thị trường lao động Canada và người sử dụng lao động và lời mời làm việc là hợp pháp

Hiệu lực tối đa 09 tháng hiện có đối với LMIA sẽ tạm thời được tăng lên 18 tháng. Điều này sẽ giúp người sử dụng lao động quản lý tốt hơn nhu cầu nhân lực và đưa lao động nước ngoài vào kịp thời.

Thời hạn làm việc cho Lao động lương cao (High wage stream) và Lao động tài năng toàn cầu (Global Talent Stream)

LMIA ghi ra khoảng thời gian dự kiến ​​làm việc của một công nhân nước ngoài và thời lượng tối đa thay đổi tùy theo chương trình. Khi người lao động nước ngoài được chấp thuận cấp giấy phép lao động, ngày kết thúc thường được chỉ định trong LMIA. Các LMIA theo Lao động lương cao và Lao động tài năng toàn cầu hiện có thời hạn làm việc tối đa là 02 năm. Bắt đầu từ ngày 4 tháng 4 năm 2022, thời hạn làm việc cho các LMIA được xử lý theo các chương trình này sẽ được kéo dài tối đa là 03 năm. Việc cho phép người sử dụng lao động thuê lao động nước ngoài trong thời gian dài hơn sẽ giảm bớt gánh nặng hành chính cho họ và giúp hoạch định lực lượng lao động. Quan trọng là, thay đổi này cũng sẽ giúp người lao động tiếp cận các con đường để đủ điều kiện xin thường trú nhân.

Giới hạn 30% đối với người sử dụng lao động có mức lương thấp trong một số lĩnh vực nhất định, giới hạn 20% đối với tất cả người sử dụng lao động có mức lương thấp

Hầu hết các nhà tuyển dụng bị giới hạn ở mức giới hạn 10% đối với tỷ lệ lao động nước ngoài tạm thời có mức lương thấp mà họ có thể thuê. Chính phủ Canada sẽ tăng giới hạn này để 20% vị trí tương đương toàn thời gian tại cơ sở làm việc của nhà tuyển dụng sẽ được phép thông qua Chương trình lao động lương thấp cho đến khi có thông báo mới. Mức tăng lên 20% đối với tất cả các nhà tuyển dụng trên toàn quốc.

Đối với bảy lĩnh vực có tình trạng thiếu lao động rõ ràng ở các vị trí lương thấp – bao gồm Sản xuất Thực phẩm (NAICS 311); Sản xuất Sản phẩm Gỗ (NAICS 321); Sản xuất đồ nội thất và các sản phẩm liên quan (NAICS 337); Dịch vụ Chỗ ở và Thực phẩm (NAICS 72); Xây dựng (NAICS 23); Bệnh viện (NAICS 622); và Cơ sở Điều dưỡng và Chăm sóc Nội trú (NAICS 623) —giới hạn sẽ được nâng lên 30% trong một năm.

Chính phủ sẽ giám sát cẩn thận việc thực hiện và liên tục xem xét các chính sách để đảm bảo chúng đang giải quyết tình trạng thiếu lao động thực sự mà không làm thay đổi hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến người lao động hoặc điều kiện làm việc của Canada.

Loại bỏ chính sách “6% từ chối”

Hiện tại, Chương trình TFW từ chối xử lý đơn xin LMIA cho một số ngành nghề có mức lương thấp trong các ngành Dịch vụ lưu trú và ăn uống, và thương mại bán lẻ ở các vùng kinh tế có tỷ lệ thất nghiệp từ 6% trở lên. Chính phủ sẽ chấm dứt chính sách này vào ngày 30 tháng 4 năm 2022. Để đảm bảo người Canada vẫn được coi là người đầu tiên có cơ hội việc làm, các LMIA vẫn phải chứng minh nhu cầu rõ ràng đối với lao động nước ngoài. Việc loại bỏ chế độ tự động từ chối xử lý sẽ giúp người sử dụng lao động ở những vùng mà tình trạng thiếu lao động trầm trọng vẫn kéo dài, mặc dù tỷ lệ thất nghiệp từ 6% trở lên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *